چت

چت روم

چتروم

چت کردن

در صورتی که برای ورود به چت روم از شما رمز خواست به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثال : امیر 23
پیام سیستم : به پارتی چت | چت روم پارتی خوش آمدید امیدواریم لحظات خوب و خوشی را سپری کنید